• PL | EN
Inwestycja Status projektu CAPEX 2017 [mln zł] Całkowity CAPEX [mln zł] Zaawansowanie prac [%] Planowany termin zakończenia
Enea Wytwarzanie Budowa bloku energetycznego nr 11 o mocy 1.075 MW W dniu 19 grudnia 2017 r. blok energetyczny na parametry nadkrytyczne opalany węglem kamiennym o mocy 1.075 Mwe oddany został do użytku. 627,4 5 744,60 100% 2017
Instalacja Odsiarczania Spalin IOS IV Przekazane do eksploatacji zostały: jednostka główna IOS IV, kanały spalin, wentylatory wspomagające, komin nr 3, zasilanie IOS IV. Wszystkie urządzenia i instalacje pracują zgodnie z założonymi w umowach parametrami technicznymi. Pozostaje jedynie do wykonania zakres związany z redukcją parametru ChZT „chemicznego zapotrzebowania na tlen” w ściekach oczyszczonych z instalacji IOS IV 0 288,3 99% 2017
Modernizacja bloku nr 3 28 marca 2017 r. blok nr 3 został przekazany do eksploatacji 10,6 10,6 100% 2017
Modernizacja bloku nr 8 6 marca 2017 r. blok nr 8 został przekazany do modernizacji. Postój bloku zakończył się 21 lipca 2017 r. 14,1 14,1 100% 2017
Modernizacja bloku nr 9 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW W 2018 r. planowana jest modernizacja bloku nr 9. Podpisana została umowa na część turbinową i kotłową. 2,5 85,1 3% 2018
Modernizacja ujęcia wody chłodzącej - próg stabilizujący na rzece Wiśle Projekt znajduje się w fazie przygotowania do realizacji. Obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej  0,5 33,0 2% 2017
Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP - 1650 bloków nr 9 i 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW 30 września 2016 r. podpisano umowę z firmą Rafako na wykonanie zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP - 1650 bloków nr 9 i 10. Zawarto Umowę na usługę Inżyniera Umowy. Trwa realizacja instalacji dla bloku nr 10 95 314,2 20% 2019
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SCR dla bloków nr 4-8 Zakończono budowę instalacji odazotowania spalin SCR na blokach nr 4, 5, 6 i 7 oraz części wspólnej dla instalacji SCR dla bloków nr 4-8. 15 września 2017 r. oddano do eksploatacji SCR dla bloku nr 8. W dniu 20.12.2017r. odbył się odbiór końcowy bloku nr 8. 35,2 203,7 100% 2017
Zabudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów K7 i K8  Zawarto Umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w formie kredytu. 2 lutego 2016 r. wybrano Inżyniera Umowy. 28 kwietnia 2016 r. uprawomocniło się pozwolenie na budowę IOS K7 i K8. 29 września 2017 r. instalacja została oddana do eksploatacji. Po modyfikacjach i optymalizacji zostały wykonane powtórne pomiary gwarancyjne, które potwierdziły, że instalacja spełnia swoją funkcję i osiąga zakładane parametry techniczne i środowiskowe. Wykonawca dniu 15 marca 2018 r zgłosił zakończenie realizacji Umowy, z jednoczesnym dalszym wydłużeniem prac nad optymalizacją pozostałych parametrów gwarantowanych w terminie do 30 września 2018 r. 44,9 105,5 99% 2018
Modernizacja bloku nr 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW 21 lipca 2017 r. odstawiono blok do modernizacji. Zakończenie modernizacji planowane jest na 4 kwietnia 2018 r. 85,6 93,8 91% 2018
Enea Eletrkownia Połaniec Zabudowa instalacji SCR - bloki nr 2, 3, 7 Zakończenie podłączenia części zewnętrznej na blokach nr 2,3,7. Strojenie układu na bloku nr 2,3 14,5 157,5 96% 2018
Zabudowa instalacji SCR - blok nr 4 Trwają prace wykonawcze części zewnętrznej instalacji odazotowania spalin SCR na bloku nr 4 9,2 34,4 70% 2018
Projekt Feniks blok 5 Uzyskana zgoda Zarządu ENEA SA na realizacje inwestycji 0 127,4 1% 2020
Inwestycja Status projektu CAPEX 2017 [mln zł] Całkowity CAPEX [mln zł] Zaawansowanie prac [%] Planowany termin zakończenia
Enea Wytwarzanie Budowa bloku energetycznego nr 11 o mocy 1.075 MW W dniu 19 grudnia 2017 r. blok energetyczny na parametry nadkrytyczne opalany węglem kamiennym o mocy 1.075 Mwe oddany został do użytku. 627,4 5 744,60 100% 2017
Instalacja Odsiarczania Spalin IOS IV Przekazane do eksploatacji zostały: jednostka główna IOS IV, kanały spalin, wentylatory wspomagające, komin nr 3, zasilanie IOS IV. Wszystkie urządzenia i instalacje pracują zgodnie z założonymi w umowach parametrami technicznymi. Pozostaje jedynie do wykonania zakres związany z redukcją parametru ChZT „chemicznego zapotrzebowania na tlen” w ściekach oczyszczonych z instalacji IOS IV 0 288,3 99% 2017
Modernizacja bloku nr 3 28 marca 2017 r. blok nr 3 został przekazany do eksploatacji 10,6 10,6 100% 2017
Enea Wytwarzanie Modernizacja bloku nr 8 6 marca 2017 r. blok nr 8 został przekazany do modernizacji. Postój bloku zakończył się 21 lipca 2017 r. 14,1 14,1 100% 2017
Modernizacja bloku nr 9 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW W 2018 r. planowana jest modernizacja bloku nr 9. Podpisana została umowa na część turbinową i kotłową. 2,5 85,1 3% 2018
Modernizacja ujęcia wody chłodzącej - próg stabilizujący na rzece Wiśle Projekt znajduje się w fazie przygotowania do realizacji. Obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej  0,5 33,0 2% 2017
Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP - 1650 bloków nr 9 i 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW 30 września 2016 r. podpisano umowę z firmą Rafako na wykonanie zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin 95 314,2 20% 2019
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SCR dla bloków nr 4-8 Zakończono budowę instalacji odazotowania spalin SCR na blokach nr 4, 5, 6 i 7 oraz części wspólnej dla instalacji SCR dla bloków nr 4-8. 15 września 2017 r. oddano do eksploatacji SCR dla bloku nr 8. W dniu 20.12.2017r. odbył się odbiór końcowy bloku nr 8. 35,2 203,7 100% 2017
Enea Wytwarzanie Zabudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów K7 i K8  Zawarto Umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w formie kredytu. 2 lutego 2016 r. wybrano Inżyniera Umowy. 28 kwietnia 2016 r. uprawomocniło się pozwolenie na budowę IOS K7 i K8. 29 września 2017 r. instalacja została oddana do eksploatacji.  44,9 105,5 99% 2018
Modernizacja bloku nr 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW 21 lipca 2017 r. odstawiono blok do modernizacji. Zakończenie modernizacji planowane jest na 4 kwietnia 2018 r. 85,6 93,8 91% 2018
Enea Eletrkownia Połaniec Zabudowa instalacji SCR - bloki nr 2, 3, 7 Zakończenie podłączenia części zewnętrznej na blokach nr 2,3,7. Strojenie układu na bloku nr 2,3 14,5 157,5 96% 2018
Zabudowa instalacji SCR - blok nr 4 Trwają prace wykonawcze części zewnętrznej instalacji odazotowania spalin SCR na bloku nr 4 9,2 34,4 70% 2018
Projekt Feniks blok 5 Uzyskana zgoda Zarządu ENEA SA na realizacje inwestycji 0 127,4 1% 2020

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję