• PL | EN

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Ład korporacyjny | Władze | Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzeń

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu Enea SA pobierane w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., z którymi Spółka zawarła umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania przedstawia poniższa tabela:

Imię i Nazwisko Funkcja Wynagrodzenie netto
w zł [bez VAT] 1)
Świadczenia dodatkowe
Mirosław Kowalik Prezes Zarządu 1 243 254,79 -
Wiesław Piosik Wiceprezes Zarządu2) 1 172 135,62 -
Piotr Adamczak Wiceprezes Zarządu 1 052 767,12 -
Mikołaj Franzkowiak Wiceprezes Zarządu3) 1 124 267,12 -
Piotr Olejniczak Wiceprezes Zarządu4) 165 000,00 -
Zbigniew Piętka Wiceprezes Zarządu5) 150 333,26 -
Dalida Gepfert Wiceprezes Zarządu6) 10 015,56 -
Grzegorz Kinelski Wiceprezes Zarządu6) 10 015,56 -

1) W wynagrodzeniu zawarte są wszelkie tytuły wynikające z zawartych kontraktów i ujęte w kosztach Spółki, w tym także wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji oraz premia za rok 2016

2) Funkcja pełniona do 24 sierpnia 2017 r.

3) Funkcja pełniona do 24 sierpnia 2017 r.

4) Funkcja pełniona od 1 października 2017 r.

5) Funkcja pełniona od 10 października 2017 r.

6) Funkcja pełniona do 7 stycznia 2016 r.

W okresie sprawowania funkcji zarządczych w 2017 r. Członkowie Zarządu Enea SA nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia w tym czasie funkcji w spółkach zależnych Enea SA. Wynagrodzenie otrzymane przez osoby zarządzające nie obejmowało składników pozafinansowych.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Enea SA w roku obrotowym 2017 przedstawia poniższa tabela:

Imię i Nazwisko Wynagrodzenie netto [zł]
Sławomir Brzeziński 79 268,04
Tadeusz Mikłosz 79 268,04
Małgorzata Niezgoda7) 88 871,23
Stanisław Kazimierz Hebda8) -
Wojciech Klimowicz 79 268,04
Rafał Szymański9) 103 267,86
Piotr Mirkowski 79 268,04
Roman Stryjski 79 268,04
Piotr Kossak 79 268,04
Rafał Bargiel 79 268,04
Paweł Skopiński10) 79 268,04

7) Funkcja pełniona do 27 grudnia 2017 r.

8) Funkcja pełniona od 28 grudnia 2017 r.

9) Z uwzględnieniem wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia obowiązków Członka Zarządu

10) 13 marca 2018 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Pawła Skopińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Enea SA

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Enea SA w roku obrotowym 2017 pobierały wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję