• PL | EN
Dane finansowe

Dane finansowe

Odnotowaliśmy wzrost przychodów oraz zysków na wszystkich poziomach, znacząco zwiększyliśmy wyniki finansowe i operacyjne

Kluczowe dane operacyjne i wskaźniki

Dane finansowe | Kluczowe dane operacyjne i wskaźniki
J.m. 2016 2017 Zmiana Zmiana % IVQ 2016 IVQ 2017 Zmiana Zmiana %
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł 11 255 678 11 405 689 150 011 1,3% 2 951 734 3 043 492 91 758 3,1%
EBITDA tys. zł 2 327 824 2 683 554 355 730 15,3% 499 245 736 299 237 054 47,5%
EBIT tys. zł 1 119 314 1 487 730 368 416 32,9% 170 172 417 875 247 703 145,6%
Zysk netto tys. zł 848 913 1 164 891 315 978 37,2% 128 258 326 942 198 684 154,9%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej tys. zł 784 393 1 070 168 285 775 36,4% 108 505 284 636 176 131 162,3%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 2 424 445 2 579 644 155 199 6,4% 602 050 344 651 -257 399 -42,8%
CAPEX tys. zł 2 742 013 4 186 860 1 444 847 52,7% 887 934 1 063 990 176 056 19,8%
Dług netto / EBITDA1) - 1,9 2,1 0,2 10,5% 1,9 2,1 0,2 10,5%
Rentowność aktywów (ROA)1) % 3,5% 4,1% 0,6 p.p. - 2,1% 4,6% 2,5 p.p. -
Rentowność kapitału własnego (ROE)1) % 6,5% 8,3% 1,8 p.p. - 3,9% 9,3% 5,4 p.p. -
Obrót
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym GWh 17 989 18 916 927 5,2% 4 693 4 877 184 3,9%
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) tys. 2 405 2 422 17 0,7% 2 405 2 422 17 0,7%
Dystrybucja
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym GWh 18 741 19 259 518 2,8% 4 817 4 937 120 2,5%
Liczba klientów (stan na koniec okresu sprawozdawczego) tys. 2 520 2 553 33 1,3% 2 520 2 553 33 1,3%
Wytwarzanie
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej, w tym: GWh 13 567 20 973 7 406 54,6% 3 401 5 795 2 394 70,4%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 13 028 19 147 6 119 47,0% 3 255 5 313 2 058 63,2%
z odnawialnych źródeł energii GWh 539 1 826 1 287 238,8% 146 482 336 230,1%
Wytwarzanie ciepła brutto TJ 5 299 7 070 1 771 33,4% 1 804 2 280 476 26,4%
Sprzedaż energii elektrycznej, w tym: GWh 16 802 24 526 7 724 46,0% 4 207 6 850 2 643 62,8%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 16 263 21 406 5 143 31,6% 4 061 5 886 1 825 44,9%
z odnawialnych źródeł energii GWh 539 1 487 948 175,9% 146 414 268 183,6%
z zakupu GWh - 1 633 1 633 100% - 550 550 100%
Sprzedaż ciepła TJ 4 527 6 392 1 865 41,2% 1 614 2 066 452 28,0%
Wydobycie
Produkcja netto tys. t 9 038 9 050 12 0,1% 2 356 2 338 -18 -0,8%
Sprzedaż węgla tys. t 9 141 9 151 10 0,1% 2 402 2 453 51 2,1%
Zapas na koniec okresu tys. t 125 24 -101 -80,8% 125 24 -101 -80,8%
Roboty chodnikowe km 25,5 30,7 5,2 20,4% 7,1 8,3 1,2 16,9%

1) Definicje wskaźników znajdują się w Słowniku Pojęć

2017/2016:
Wzrost EBITDA o 356 mln zł
Wzrost sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego odbiorcom końcowym o 927 GWh
Wzrost wytworzonej energii elektrycznej o 7.406 GWh
IVQ 2017/ IVQ 2016
Wzrost EBITDA o 237 mln zł
Wzrost sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego odbiorcom końcowym o 184 GWh
Wzrost wytworzonej energii elektrycznej o 2.394 GWh

2017

  • wzrost EBITDA o 15,3% (o 356 mln zł)
  • konsekwentny rozwój GK Enea: nakłady CAPEX na poziomie 4.187 mln zł przy bezpiecznej wartości wskaźnika dług netto/EBITDA
  • wzrost sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom końcowym o 5,2% (o 927 GWh)
  • wzrost całkowitego wytwarzania energii elektrycznej o 7,4 TWh

IVQ 2017

  • wzrost EBITDA o 47,5% (o 237 mln zł)
  • konsekwentny rozwój GK Enea: nakłady CAPEX na poziomie 1.064 mln zł przy bezpiecznej wartości wskaźnika dług netto/EBITDA
  • wzrost sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom końcowym o 3,9% (o 184 GWh)
  • wzrost całkowitego wytwarzania energii elektrycznej o 2,4 TWh

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję