• PL | EN
Dane finansowe

Dane finansowe

Odnotowaliśmy wzrost przychodów oraz zysków na wszystkich poziomach, znacząco zwiększyliśmy wyniki finansowe i operacyjne

Sytuacja pieniężna Grupy Kapitałowej Enea

Rachunek przepływów pieniężnych [tys. zł] 2016 2017 Zmiana Zmiana %
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 424 445 2 579 644 155 199 6,4%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 490 580 -3 482 925 -992 345 -39,8%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 584 258 1 250 190 665 932 114,0%
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 518 123 346 909 -171 214 -33,0%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 822 094 2 340 217 518 123 28,4%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2 340 217 2 687 126 346 909 14,8%
1) Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz nabycie jednostek zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych skorygowane o nabyte środki pieniężne

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję