• PL | EN
Dane finansowe

Dane finansowe

Odnotowaliśmy wzrost przychodów oraz zysków na wszystkich poziomach, znacząco zwiększyliśmy wyniki finansowe i operacyjne

Skonsolidowane dane finansowe 2016/2017

Dane finansowe | Skonsolidowane dane finansowe 2016/2017
[tys. zł] 2016 2017 zmiana zmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 11 255 678 11 405 689 150 011 1,3%
Zysk z działalności operacyjnej 1 119 314 1 487 730 368 416 32.9%
Zysk przed opodatkowaniem 1 068 802 1 466 567 397 765 37,2%
Zysk netto okresu sprawozdawczego 848 913 1 164 891 315 978 37,2%
EBITDA 2 327 824 2 683 554 355 730 15,3%
Przepływy pieniężne netto z:
- działalności operacyjnej 2 424 445 2 579 644 155 199 6,4%
- działalności inwestycyjnej -2 490 580 -3 482 925 -992 345 -39,8%
- działalności finansowej 584 258 1 250 190 665 932 114%
Stan środków pieniężnych 2 340 217 2 687 126 346 909 14,8%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 784 393 1 070 168 285 775 36,4%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578 - -
Zysk netto na akcję [zł] 1,78 2,42 0,64 36.0%
Rozwodniony zysk na akcję [zł] 1,78 2,42 0,64 36.0%
[tys. zł] IVQ 2016 IVQ 2017 zmiana zmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 2 951 734 3 043 492 1) 91 758 3,1%
Zysk z działalności operacyjnej 170 172 417 875 247 703 145,6%
Zysk przed opodatkowaniem 171 217 430 537 259 320 151,5%
Zysk netto okresu sprawozdawczego 128 258 326 942 198 684 154,9%
EBITDA 499 245 736 299 237 054 47,5%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 108 505 284 636 176 131 162,3%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578  - -
Zysk netto na akcję [zł] 0,25 0,64 0,39 156,0%
Rozwodniony zysk na akcję [zł] 0,25 0,64 0,39 156,0%

1) Zmiana prezentacyjna w zakresie wyceny i kosztu własnego sprzedaży praw majątkowych

[tys. zł] 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 zmiana zmiana %
Aktywa razem 24 536 519 28 312 994 3 776 475 15,4%
Zobowiązania razem 11 524 790 14 313 325 2 788 535 24,2%
Zobowiązania długoterminowe 8 606 757 10 063 012 1 456 255 16,9%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 918 033 4 250 313 1 332 280 45,7%
Kapitał własny 13 011 729 13 999 669 987 940 7,6%
Kapitał zakładowy 588 018 588 018  - -
Wartość księgowa na akcję [zł] 29,48 31,71 2,23 7,6%
Rozwodniona wartość księgowa na akcję [zł] 29,48 31,71 2,23 7,6%

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję