• PL | EN

Sytuacja makroekonomiczna

Działalność grupy | Sytuacja makroekonomiczna

Działalność Grupy Kapitałowej Enea skupiona jest na terytorium Polski. Tym samym kluczowym czynnikiem makroekonomicznym wpływającym zarówno na osiągane wyniki, jak i sytuację finansową jest tempo rozwoju oraz ogólna kondycja polskiej gospodarki.

Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkt krajowy brutto w 2017 r. zwiększył się realnie o 4,6% w skali roku, wobec wzrostu o 2,9% w 2016 r. W samym IV kwartale 2017 r. wzrost PKB wyniósł 5,1% co oznacza kolejny, rekordowy kwartalny wzrost PKB na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Zgodnie z danymi GUS, w 2017 r. w podstawowych obszarach gospodarki obserwowano tendencje wzrostowe, przy czym IV kwartał 2017 roku charakteryzował się nieznacznymi spadkami względem stanu na koniec III kwartału.

Zgodnie z szacunkami GUS w 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż przed rokiem o 6,6%. W największym stopniu zwiększyła się sprzedaż w przetwórstwie przemysłowym; wzrost odnotowano również w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji. Utrzymał się natomiast spadek produkcji w górnictwie i wydobywaniu.

W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju była o była o ok. 7% wyższa niż w roku poprzednim. Produkcja budowlano-montażowa była wyższa niż przed rokiem we wszystkich działach budownictwa, w tym najbardziej zwiększyła się w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych, po dwóch latach spadku, w 2017 r. wzrosły w skali roku o 2,0%. Po spadku w 2016 r., znacznie wzrosły ceny związane z transportem; wyższe niż przed rokiem były również m.in. ceny w zakresie mieszkania. Po raz pierwszy od 2012 r. wzrosły w skali roku ceny producentów w przemyśle (o 2,9%) oraz budownictwie (o 0,6%).

Poniżej zamieszczono podstawowe dane makroekonomiczne dla lat 2015-2017.

Wyszczególnienie j.m. 2015 2016 2017
PKB zmiana w % 3,8 2,9 4,6
Produkcja sprzedana przemysłu zmiana w % 6,0 3,6 6,6
Produkcja budowlano - montażowa zmiana w % 3,7 -2,6 7,0
Inflacja w % -0,9 -0,6 2,0Źródło: http://stat.gov.pl oraz opracowanie GUS pn. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 roku

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję